როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Fedora 37 Linux-ზე

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Fedora 37 Linux-ზე

Brave არის უფასო და ღია კოდის ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Linux Mint 21 LTS-ზე

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Linux Mint 21 LTS-ზე

Brave არის უფასო, ღია კოდის ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ, რომელიც გვპირდება უფრო სწრაფ ინტერნეტის დათვალიერების სიჩქარეს და კონფიდენციალურობის უკეთეს დაცვას, ვიდრე სხვა წამყვანი ბრაუზერები. Chromium ბრაუზერზე დაფუძნებული, Brave მოიცავს ფუნქციებს…

წაიკითხე მეტი

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Rocky Linux 9-ზე

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Rocky Linux 9-ზე

Brave არის უფასო და ღია წყაროს ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ონლაინ რეკლამების ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Linux Mint 20 LTS-ზე

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Linux Mint 20 LTS-ზე

Brave არის უფასო და ღია წყაროს ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ონლაინ რეკლამების ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Rocky Linux 8-ზე

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Rocky Linux 8-ზე

Brave არის უფასო და ღია წყაროს ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ონლაინ რეკლამების ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

რეკლამა

რეკლამა

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი AlmaLinux 9-ზე

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი AlmaLinux 9-ზე

Brave არის უფასო და ღია წყაროს ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ონლაინ რეკლამების ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Debian 11 Bullseye-ზე

დააინსტალირეთ Brave ბრაუზერი Debian 11 Bullsye-ზე

Brave არის უფასო და ღია წყაროს ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ონლაინ რეკლამების ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

როგორ დააინსტალიროთ Brave Browser Pop!_OS 22.04 LTS

Brave არის უფასო და ღია წყაროს ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ონლაინ რეკლამების ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Ubuntu 22.04 LTS-ზე

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Ubuntu 22.04 LTS-ზე

Brave არის უფასო და ღია წყაროს ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ონლაინ რეკლამების ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Fedora 36 Linux-ზე

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Fedora 36 Linux-ზე

Brave არის უფასო და ღია წყაროს ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ონლაინ რეკლამების ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

რეკლამა

რეკლამა

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი CentOS 9 Stream-ზე

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი CentOS 9 Stream-ზე

Brave არის უფასო და ღია წყაროს ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ონლაინ რეკლამების ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი Manjaro 21 Linux-ზე

როგორ დააინსტალიროთ Brave Stable, Beta, Nightly Manjaro 21 Linux-ზე

Brave არის უფასო და ღია წყაროს ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ონლაინ რეკლამების ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი ელემენტარულ OS 6-ზე

დააინსტალირეთ Brave Browser ელემენტარულ OS 6-ზე

Brave არის უფასო და ღია წყაროს ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ონლაინ რეკლამების ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი CentOS 8 Stream-ზე

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი CentOS 8 Stream-ზე

Brave არის უფასო და ღია კოდის ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი openSUSE Leap 15-ზე

როგორ დააინსტალიროთ Brave ბრაუზერი openSUSE Leap 15-ზე

Brave არის უფასო და ღია კოდის ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც განასხვავებს თავს სხვა ბრაუზერებისგან ონლაინ რეკლამების ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი

რეკლამა

რეკლამა

დააინსტალირეთ Brave Browser Fedora 34/35-ზე

დააინსტალირეთ Brave Browser Fedora 34/35-ზე

Brave არის უფასო და ღია წყაროს ვებ ბრაუზერი, რომელიც შემუშავებულია Brave Software, Inc.-ის მიერ Chromium ვებ-ბრაუზერის საფუძველზე. Brave არის კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელიც გამოარჩევს სხვა ბრაუზერებისგან ონლაინ რეკლამების ავტომატურად დაბლოკვით…

წაიკითხე მეტი