მოხმარების პირობები


ბოლო განახლება თებერვალი 17, 2022სარჩევი1. პირობებზე შეთანხმება

გამოყენების ეს პირობები წარმოადგენს იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმებას, რომელიც გაფორმებულია თქვენს შორის, პირადად ან პირის სახელით ("თქვენ") და LinuxCapable ("კომპანია, "we, "us, "ან"ჩვენი”), რაც შეეხება თქვენს ხელმისაწვდომობასა და გამოყენებას https://www.linuxcapable.com ვებსაიტი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა მედია ფორმა, მედია არხი, მობილური ვებსაიტი ან მობილური აპლიკაცია დაკავშირებული, დაკავშირებული ან სხვაგვარად დაკავშირებული მასთან (ერთობლივად, „საიტი“). ჩვენ რეგისტრირებული ვართ ავსტრალია და გვაქვს ჩვენი რეგისტრირებული ოფისი __________, __________. თქვენ ეთანხმებით, რომ საიტზე წვდომით თქვენ წაიკითხეთ, გაიგეთ და ეთანხმებით, რომ დაიცავთ ყველა ამ გამოყენების წესს. თუ არ ეთანხმებით ყველა ამ გამოყენების წესს, მაშინ თქვენ პირდაპირ გეკრძალებათ საიტის გამოყენება და დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოთ გამოყენება.

დამატებითი პირობები ან დოკუმენტები, რომლებიც შეიძლება დროდადრო განთავსდეს საიტზე, აქ პირდაპირ არის ჩართული მითითებით. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შევიტანოთ ცვლილებები ან ცვლილებები წინამდებარე გამოყენების წესებში დროდადრო. ჩვენ გაფრთხილებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ამ გამოყენების პირობების „ბოლო განახლების“ თარიღის განახლებით და თქვენ უარს იტყვით ყოველგვარ უფლებაზე, მიიღოთ კონკრეტული შეტყობინება თითოეული ასეთი ცვლილების შესახებ. გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ შეამოწმეთ მოქმედი პირობები ყოველ ჯერზე, როდესაც იყენებთ ჩვენს საიტს, რათა გაიგოთ, რომელი პირობები გამოიყენება. თქვენ დაექვემდებარებით და ჩაითვლება, რომ გაეცანით და დაეთანხმებით, ნებისმიერი შესწორებული გამოყენების წესში შეტანილ ცვლილებებს თქვენი საიტის განგრძობით გამოყენების შემდეგ, ასეთი შესწორებული გამოყენების პირობების გამოქვეყნების თარიღის შემდეგ.

საიტზე განთავსებული ინფორმაცია არ არის განკუთვნილი ნებისმიერი იურისდიქციის ან ქვეყნის ნებისმიერი პირის ან პირის მიერ განაწილებისთვის ან გამოყენებისთვის, სადაც ასეთი განაწილება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება კანონს ან დებულებას ან რომელიც ექვემდებარება რაიმე რეგისტრაციის მოთხოვნას ასეთი იურისდიქციის შიგნით. . შესაბამისად, ის პირები, რომლებიც არჩევენ საიტს სხვა ადგილიდან დაშვებას, ამას საკუთარი ინიციატივით აკეთებენ და მხოლოდ პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ადგილობრივ კანონებს, თუ და რამდენად გამოიყენება ადგილობრივი კანონები.

საიტი არ არის მორგებული ინდუსტრიის სპეციფიკურ რეგულაციებთან (ჯანმრთელობის დაზღვევის პორტაბელურობისა და პასუხისმგებლობის შესახებ აქტის შესახებ (HIPAA), ინფორმაციის უსაფრთხოების უსაფრთხოების შესახებ ფედერალური აქტი (FISMA) და ა.შ.)), ასე რომ, თუ თქვენი ურთიერთქმედება ექვემდებარება ასეთ კანონებს, შეიძლება არ გამოიყენეთ ეს საიტი. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საიტი ისე, რომ არღვევდეს გრემ-ლეჩ-ბლის მოქმედებას (GLBA).

საიტი განკუთვნილია მომხმარებლებისთვის, რომლებიც მინიმუმ 18 წლის არიან. 18 წლამდე ასაკის პირებს არ აქვთ უფლება გამოიყენონ ან დარეგისტრირდნენ საიტისთვის. 


2. ინტელექტუალური საკუთრების უფლება

თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, საიტი არის ჩვენი საკუთრების საკუთრება და ყველა წყაროს კოდი, მონაცემთა ბაზა, ფუნქციონალობა, პროგრამული უზრუნველყოფა, ვებსაიტების დიზაინი, აუდიო, ვიდეო, ტექსტი, ფოტოები და გრაფიკა საიტზე (ერთობლივად, „შინაარსი“) და სავაჭრო ნიშნები, სერვისი. მასში შემავალი ნიშნები და ლოგოები ("ნიშნები") ეკუთვნის ან აკონტროლებს ჩვენს ან ლიცენზირებულია ჩვენთვის და დაცულია საავტორო და სასაქონლო ნიშნების კანონებით და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით და არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის შესახებ შეერთებული შტატების კანონებით, საავტორო უფლებების საერთაშორისო კანონებით, და საერთაშორისო კონვენციები. შიგთავსი და ნიშნები მოწოდებულია საიტზე „როგორც არის“ მხოლოდ თქვენი ინფორმაციისა და პირადი გამოყენებისთვის. გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც პირდაპირ არის გათვალისწინებული ამ გამოყენების პირობებში, საიტის არცერთი ნაწილი და არცერთი კონტენტი ან ნიშნები არ შეიძლება იყოს კოპირება, რეპროდუცირება, გაერთიანება, ხელახლა გამოქვეყნება, ატვირთვა, გამოქვეყნება, საჯაროდ ჩვენება, კოდირება, თარგმნა, გადაცემა, გავრცელება, გაყიდვა, ლიცენზირება ან სხვაგვარად გამოყენებული ნებისმიერი კომერციული მიზნისთვის, ჩვენი წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

იმ პირობით, რომ თქვენ გაქვთ საიტის გამოყენების უფლება, გეძლევათ შეზღუდული ლიცენზია საიტზე წვდომისა და გამოყენებისთვის და ჩამოტვირთოთ ან დაბეჭდოთ კონტენტის ნებისმიერი ნაწილის ასლი, რომელზედაც თქვენ სათანადოდ მოიპოვეთ წვდომა მხოლოდ თქვენი პირადი, არაკომერციული მიზნებისთვის. გამოყენება. ჩვენ ვიტოვებთ ყველა უფლებას, რომელიც პირდაპირ არ არის მინიჭებული თქვენ საიტზე და საიტზე, შიგთავსსა და ნიშნებზე.


3. მომხმარებლის წარმომადგენლები

საიტის გამოყენებით თქვენ წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ:  (1) თქვენ გაქვთ უფლებაუნარიანობა და ეთანხმებით ამ გამოყენების წესებს; (2) თქვენ არ ხართ არასრულწლოვანი იმ იურისდიქციაში, სადაც ცხოვრობთ; (3) თქვენ არ შეხვალთ საიტზე ავტომატური ან არაადამიანური საშუალებებით, იქნება ეს ბოტის, სკრიპტის ან სხვა გზით; (4) თქვენ არ გამოიყენებთ საიტს რაიმე უკანონო ან არაავტორიზებული მიზნით; და (5) თქვენ მიერ საიტის გამოყენება არ დაარღვევს რაიმე მოქმედ კანონს ან რეგულაციას.

თუ თქვენ მიაწვდით ინფორმაციას, რომელიც არის არასწორი, არაზუსტი, არა მიმდინარე ან არასრული, ჩვენ გვაქვს უფლება შეჩერდეს ან შეწყვიტოს თქვენი ანგარიში და უარი თქვას საიტის (ან მისი ნებისმიერი ნაწილის) მიმდინარე ან სამომავლო გამოყენებაზე.


4. ნებადართული მოქმედებები

თქვენ არ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ან გამოიყენოთ საიტი სხვა მიზნებისათვის, გარდა იმისა, რისთვისაც ჩვენ ვქმნით საიტს. საიტი შეიძლება არ იყოს გამოყენებული კომერციულ საქმიანობასთან დაკავშირებით, გარდა იმისა, რომელიც ჩვენს მიერ არის სპეციალურად დამტკიცებული ან დამტკიცებული.

როგორც საიტის მომხმარებელი, თქვენ ეთანხმებით:
 • სისტემატიურად მოიპოვეთ საიტიდან მონაცემები ან სხვა შინაარსი, რათა შექმნათ ან შევადგინოთ, პირდაპირ ან ირიბად, კოლექცია, შედგენა, მონაცემთა ბაზა ან დირექტორია, ჩვენგან წერილობითი ნებართვის გარეშე.
 • მოატყუეთ, მოატყუეთ ან შეცდომაში შეიყვანეთ ჩვენი და სხვა მომხმარებლები, განსაკუთრებით ანგარიშის მგრძნობიარე ინფორმაციის შესწავლის ნებისმიერი მცდელობისას, როგორიცაა მომხმარებლის პაროლები.
 • შემოუარეთ, გამორთეთ ან სხვაგვარად ჩაერევით საიტის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მახასიათებლებით, მათ შორის თვისებებით, რომლებიც ხელს უშლის ან ზღუდავს ნებისმიერი შინაარსის გამოყენებას ან კოპირებას ან აწესებს შეზღუდვებს საიტის ან / და მასში არსებული შინაარსის გამოყენების შესახებ.
 • ჩვენი აზრით, ჩვენი ან / და საიტის განადგურება, გაფუჭება ან სხვაგვარად ზიანის მიყენება.
 • გამოიყენეთ საიტისგან მიღებული ნებისმიერი ინფორმაცია, სხვა პირის შევიწროვების, შეურაცხყოფის ან ზიანის მიყენების მიზნით.
 • არასათანადოდ გამოიყენეთ ჩვენი დამხმარე სერვისები ან წარუდგინეთ ცრუ ცნობები ბოროტად გამოყენების ან არასათანადო საქციელის შესახებ.
 • გამოიყენეთ საიტი ისე, რომ არ შეესაბამებოდეს მოქმედ კანონებსა და რეგულაციებს.
 • ჩაერთეთ საიტის არასანქცირებულ ჩარჩოებში ან მიბმეთ მასზე.
 • ვირუსების, ტროას ცხენების ან სხვა მასალის ატვირთვა ან გადაცემა (ან ატვირთვის ან გადაცემის მცდელობა), მათ შორის დიდი ასოების გადაჭარბებული გამოყენება და სპამი (განმეორებადი ტექსტის უწყვეტი გამოქვეყნება), რაც ხელს უშლის ნებისმიერი მხარის უწყვეტ გამოყენებას და საიტის სიამოვნებას. ცვლის, აზიანებს, არღვევს, ცვლის ან უშლის ხელს საიტის გამოყენებას, მახასიათებლებს, ფუნქციებს, მუშაობას ან შენარჩუნებას.
 • ჩაერთეთ სისტემის ნებისმიერ ავტომატიზირებულ გამოყენებაში, მაგალითად, სკრიპტების გამოყენებით კომენტარების ან შეტყობინებების გასაგზავნად, ან მონაცემების მოპოვების, რობოტების ან მსგავსი მონაცემების შეგროვებისა და მოპოვების ინსტრუმენტების გამოყენებით.
 • წაშალეთ საავტორო უფლებების ან საკუთრების სხვა უფლებების შესახებ ცნობა ნებისმიერი შინაარსისგან.
 • სხვა მომხმარებლის ან პიროვნების იდენტიფიკაციის მცდელობა ან სხვა მომხმარებლის მომხმარებლის სახელის გამოყენება.
 • ნებისმიერი მასალის ატვირთვა ან გადაცემა (ან ატვირთვის ან გადაცემის მცდელობა), რომელიც მოქმედებს როგორც პასიური ან აქტიური ინფორმაციის შეგროვების ან გადაცემის მექანიზმი, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, გრაფიკული გაცვლის ფორმატები (”gifs”), 1 × 1 პიქსელი, ვებ-შეცდომები, ქუქი-ფაილები , ან სხვა მსგავსი მოწყობილობები (ზოგჯერ მოიხსენიებიან როგორც "ჯაშუშური პროგრამა" ან "პასიური შეგროვების მექანიზმები" ან "pcms").
 • ჩაერიეთ საიტში ან საიტთან დაკავშირებულ ქსელებსა და მომსახურებებში ჩარევა, ჩაშლა ან ზედმეტი ტვირთის შექმნა.
 • შეურაცხყოფა, გაღიზიანება, დაშინება ან საფრთხე ჩვენს რომელიმე თანამშრომელს ან აგენტს, რომლებიც ჩართულია საიტის ნებისმიერი ნაწილის თქვენთვის.
 • საიტის ნებისმიერი ღონისძიების გვერდის ავლით მცდელობა, რომელიც მიზნად ისახავს საიტის შესვლას ან საიტის რომელიმე ნაწილს.
 • დააკოპირეთ ან მოერგეთ საიტის პროგრამული უზრუნველყოფა, მათ შორის Flash, PHP, HTML, JavaScript ან სხვა კოდები.
 • გარდა მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული შემთხვევებისა, გაშიფრეთ, დეკომპილი, დაშალეთ ან შეცვალეთ ინჟინერი ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის, რომელიც შეიცავს ან რაიმე სახით წარმოადგენს საიტის ნაწილს.
 • გარდა იმისა, რომ ეს შეიძლება იყოს სტანდარტული საძიებო სისტემის ან ინტერნეტ ბრაუზერის გამოყენების შედეგი, გამოიყენეთ, დაიწყეთ, განავითარეთ ან განაწილეთ ნებისმიერი ავტომატიზირებული სისტემა, მათ შორის შეუზღუდავად, ნებისმიერი spider, robot, cheat utility, scraper ან offline მკითხველი, რომლებიც შედიან საიტზე, ან ნებისმიერი არასანქცირებული სკრიპტის ან სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება ან გაშვება.
 • გამოიყენეთ შემსყიდველი აგენტი ან შემსყიდველი აგენტი საიტზე შესყიდვების შესასრულებლად.
 • გამოიყენეთ საიტის ნებისმიერი უნებართვო გამოყენება, მათ შორის, მომხმარებლის სახელების ან / და მომხმარებლების ელექტრონული ფოსტის მისამართების შეგროვება ელექტრონული ან სხვა საშუალებით უნებართვო ელ.ფოსტის გაგზავნის მიზნით, ან მომხმარებლის ანგარიშების შექმნა ავტომატიზირებული გზით ან ყალბი საბაბით.
 • გამოიყენეთ საიტი, როგორც ნებისმიერი ძალისხმევის ნაწილი, რომ კონკურენციას მოგვმართოთ ან სხვაგვარად გამოიყენოთ საიტი და / ან შინაარსი შემოსავლის გამომუშავების მიზნით ან კომერციული საწარმოსთვის.


5. მომხმარებლის ზოგადი შინაარსები

საიტმა შეიძლება მოგიწვიოთ ჩატში, წვლილი შეიტანოთ ან მონაწილეობა მიიღოთ ბლოგებში, შეტყობინებების დაფებში, ონლაინ ფორუმებსა და სხვა ფუნქციებში და მოგცეთ შესაძლებლობა შექმნათ, გაგზავნოთ, გამოაქვეყნოთ, გამოაქვეყნოთ, გადასცეთ, შეასრულოთ, გამოაქვეყნოთ, გაავრცელოთ, ან გაავრცელეთ კონტენტი და მასალები ჩვენთვის ან საიტზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ტექსტით, ნაწერებით, ვიდეოებით, აუდიო, ფოტოებით, გრაფიკებით, კომენტარებით, წინადადებებით ან პერსონალური ინფორმაციის ან სხვა მასალებით (ერთობლივად, „წვლილი“). წვლილის ნახვა შესაძლებელია საიტის სხვა მომხმარებლების მიერ და მესამე მხარის ვებსაიტების საშუალებით. როგორც ასეთი, თქვენ მიერ გადაცემული ნებისმიერი კონტრიბუცია შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც არაკონფიდენციალური და არასაკუთრების. როდესაც თქვენ ქმნით ან ხელმისაწვდომს გახდით რაიმე კონტრიბუციას, თქვენ ამით წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ:
 • Ქმნილება, გავრცელება, გადაცემა, საჯარო ჩვენება ან შესრულება, და თქვენი წვლილის წვდომა, ჩამოტვირთვა ან კოპირება არ არღვევს და არ დაარღვევს საკუთრების უფლებებს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით საავტორო, პატენტი, სავაჭრო ნიშანი, სავაჭრო საიდუმლოება ან მორალური უფლებები. ნებისმიერი მესამე მხარე.
 • თქვენ ხართ აუცილებელი ლიცენზიების, უფლებების, თანხმობის, გათავისუფლებებისა და ნებართვების შემქმნელი და მფლობელი, რომ გამოიყენოთ, ან უფლება მოგვცეთ ჩვენ, საიტს და საიტის სხვა მომხმარებლებს, გამოიყენოთ თქვენი კონტრიბუციები საიტისა და ამ საიტის გათვალისწინებით. Მოხმარების პირობები.
 • თქვენ გაქვთ წერილობითი თანხმობა, გათავისუფლება და / ან ნებართვა თითოეული თქვენში, რომლითაც იდენტიფიცირებადი პიროვნება გამოიყენებთ თითოეული ან ინდივიდუალურად ამოსაცნობი პიროვნების სახელს ან მსგავსებას, რათა თქვენი კონტრიბუციის ჩართვა და გამოყენება ნებისმიერი გზით გათვალისწინებული იყოს. საიტი და ამ წესები.
 • თქვენი წვლილი არ არის ყალბი, არაზუსტი ან შეცდომაში შემყვანი.
 • თქვენი კონტრიბუციები არ არის უნებართვო ან უნებართვო რეკლამა, სარეკლამო მასალები, პირამიდის სქემები, ჯაჭვური წერილები, სპამი, მასობრივი საფოსტო გზავნილები ან შუამდგომლობის სხვა ფორმები.
 • თქვენი კონტრიბუცია არ არის უცენზურო, უხამსი, ლაწიერი, ბინძური, ძალადობრივი, შევიწროებული, ცილისმწამებელი, ცილისმწამებელი ან სხვაგვარად საწინააღმდეგო (როგორც ჩვენ განვსაზღვრავთ).
 • თქვენი კონტრიბუციები არავის დასცინის, დასცინის, ამცირებს, აშინებს და არ აყენებს შეურაცხყოფას.
 • თქვენი კონტრიბუციები არ გამოიყენება სხვა პირის შევიწროვების ან მუქარისთვის (ამ ტერმინების იურიდიული გაგებით) და კონკრეტული პირის ან ხალხის კლასის მიმართ ძალადობის ხელშესაწყობად.
 • თქვენი კონტრიბუციები არ არღვევს რაიმე მოქმედ კანონს, დებულებას ან წესს.
 • თქვენი კონტრიბუციები არ არღვევს ნებისმიერი მესამე მხარის კონფიდენციალურობის ან საჯაროობის უფლებებს.
 • თქვენი კონტრიბუციები არ არღვევს რაიმე მოქმედ კანონს ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ, ან სხვაგვარად არის მიზნად ისახავს არასრულწლოვანთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის დასაცავად.
 • თქვენს კონტრიბუციაში არ შედის რაიმე შეურაცხმყოფელი კომენტარი, რომელიც დაკავშირებულია რასასთან, ეროვნულ წარმომავლობასთან, სქესთან, სექსუალურ უპირატესობასთან ან ფიზიკურ შეზღუდულობასთან.
 • თქვენი კონტრიბუციები სხვაგვარად არ არღვევს ან არ უკავშირებს მასალას, რომელიც არღვევს, ამ წესების რომელიმე დებულებას ან მოქმედ კანონს ან დებულებას.
საიტის ნებისმიერი გამოყენება ზემოთქმულის დარღვევით არღვევს ამ წესებს და, სხვათა შორის, შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი საიტის გამოყენების შეწყვეტა ან შეჩერება.


6. საკონტროლო ლიცენზია

თქვენი წვლილის გამოქვეყნებით საიტის ნებისმიერ ნაწილში, თქვენ ავტომატურად ანიჭებთ და აცხადებთ და გარანტიას გაძლევთ, რომ გაქვთ უფლება მოგვცეთ შეუზღუდავი, შეუზღუდავი, შეუქცევადი, მუდმივი, არაექსკლუზიური, გადასაცემი, ჰონორარის გარეშე, სრულად გადახდილი, მსოფლიო უფლება და მასპინძლობის ლიცენზია. , გამოყენება, კოპირება, რეპროდუცირება, გამჟღავნება, გაყიდვა, გადაყიდვა, გამოქვეყნება, ტრანსლირება, ხელახლა დასახელება, არქივი, შენახვა, ქეში, საჯაროდ შესრულება, საჯაროდ ჩვენება, გადაფორმატება, თარგმნა, გადაცემა, ამონაწერი (მთლიანად ან ნაწილობრივ) და გაავრცელეთ ასეთი წვლილი (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, თქვენი გამოსახულება და ხმა) ნებისმიერი მიზნისთვის, კომერციული, სარეკლამო ან სხვაგვარად, და მოამზადოს წარმოებული ნამუშევრები, ან ჩართოს სხვა ნაწარმოებებში, ასეთი წვლილი და გასცეს და ნებადართული ზემოხსენებულის ქველიცენზიები. გამოყენება და გავრცელება შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ მედია ფორმატში და ნებისმიერი მედია არხის საშუალებით.

ეს ლიცენზია შეეხება ნებისმიერ ფორმას, მედიას ან ტექნოლოგიას, რომელიც ახლა უკვე ცნობილია ან შემდგომში განვითარებულია და მოიცავს ჩვენს გამოყენებას თქვენი სახელის, კომპანიის სახელისა და ფრენჩაიზის სახელის შესაბამისად, და ნებისმიერი სავაჭრო ნიშნის, მომსახურების ნიშნის, სავაჭრო დასახელების, ლოგოტის, თქვენს მიერ მოწოდებული პირადი და კომერციული სურათები. თქვენ უარს ამბობთ თქვენს წვლილის ყველა მორალურ უფლებაზე და გარანტიას გაძლევთ, რომ სხვაგვარად არ არის ნათქვამი ზნეობრივი უფლებების თქვენს კონტრიბუციებში.

ჩვენ არ ვამტკიცებთ რაიმე მფლობელობას თქვენს შენატანებზე. თქვენ ინარჩუნებთ სრულ მფლობელობას თქვენს ყველა შენატანზე და ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ან შენატანებთან დაკავშირებული სხვა საკუთრების უფლების შესახებ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი განცხადების ან წარმომადგენლობის შესახებ თქვენს მიერ მოცემულ შენატანებში, საიტის ნებისმიერ სფეროში. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი თქვენს საიტზე შეტანილი შენატანების წინაშე და პირდაპირ გეთანხმებით, რომ განთავისუფლდეთ ჩვენგან ნებისმიერი პასუხისმგებლობისაგან და თავი შეიკავოთ ჩვენს წინააღმდეგ ნებისმიერი სახის სამართლებრივი მოქმედებისაგან, რაც შეეხება თქვენს შენატანებს.

ჩვენ გვაქვს უფლება, ჩვენი შეხედულებისამებრ და აბსოლუტურად შეხედულებისამებრ, შევცვალოთ, შეცვალონ ან შეცვალონ ნებისმიერი კონტრიბუცია; (1) გადანაწილდეს ნებისმიერი კონტრიბუცია, რომ განათავსონ ისინი საიტზე უფრო შესაბამის ადგილებში; და (2) წინასწარ შეიტანეთ ეკრანზე ან წაშალეთ ნებისმიერი კონტრიბუცია ნებისმიერ დროს და რაიმე მიზეზით, გაფრთხილების გარეშე. ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება ვაკონტროლოთ თქვენი წვლილი.


7. წარდგენა

თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ ნებისმიერი შეკითხვა, კომენტარი, წინადადება, იდეა, გამოხმაურება ან სხვა ინფორმაცია ჩვენს მიერ მოწოდებული საიტთან დაკავშირებით („შეტყობინებები“) არის არაკონფიდენციალური და გახდება ჩვენი ერთადერთი საკუთრება. ჩვენ ვფლობთ ექსკლუზიურ უფლებებს, მათ შორის ყველა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს, და გვაქვს უფლება, შეუზღუდავი გამოვიყენოთ და გავავრცელოთ ეს წარდგინება ნებისმიერი კანონიერი მიზნისთვის, კომერციული თუ სხვაგვარად, თქვენი აღიარების ან კომპენსაციის გარეშე. ამით თქვენ უარს იტყვით ყველა მორალურ უფლებაზე ნებისმიერ ასეთ წარდგენაზე და ამით იძლევით გარანტიას, რომ ნებისმიერი ასეთი წარდგინება ორიგინალია თქვენთან ერთად ან რომ გაქვთ უფლება წარადგინოთ ასეთი წარდგინებები. თქვენ ეთანხმებით, რომ არ უნდა იყოს მიმართული ჩვენს წინააღმდეგ რაიმე სავარაუდო ან ფაქტობრივი დარღვევის ან მითვისების რაიმე საკუთრების უფლების თქვენს წარდგენაში.


8. მესამე მხარის ვებსაიტი და შინაარსი

საიტი შეიძლება შეიცავდეს (ან შეიძლება გამოგიგზავნოთ საიტის საშუალებით) ბმულები სხვა ვებსაიტებზე („მესამე მხარის ვებსაიტები“), ასევე სტატიები, ფოტოები, ტექსტი, გრაფიკა, სურათები, დიზაინი, მუსიკა, ხმა, ვიდეო, ინფორმაცია, აპლიკაციები. , პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა კონტენტი ან ელემენტი, რომელიც ეკუთვნის ან მომდინარეობს მესამე მხარეებზე („მესამე მხარის კონტენტი“). მესამე მხარის ასეთი ვებსაიტები და მესამე მხარის კონტენტი არ არის გამოკვლეული, მონიტორინგებული ან შემოწმებული ჩვენს მიერ სიზუსტეზე, მიზანშეწონილობაზე ან სისრულეზე და ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მესამე მხარის ვებსაიტებზე, რომლებიც ხელმისაწვდომია საიტის მეშვეობით ან მესამე მხარის გამოქვეყნებულ ნებისმიერ კონტენტზე. ხელმისაწვდომია, ხელმისაწვდომია ან დაინსტალირებული საიტიდან, მათ შორის მესამე მხარის ვებსაიტების ან მესამე მხარის კონტენტის შინაარსი, სიზუსტე, შეურაცხყოფა, მოსაზრებები, სანდოობა, კონფიდენციალურობის პრაქტიკა ან სხვა პოლიტიკა. მესამე მხარის რომელიმე ვებსაიტის ან ნებისმიერი მესამე მხარის კონტენტის ჩართვა, დაკავშირება ან გამოყენების ან ინსტალაციის ნებართვა არ ნიშნავს ჩვენს მიერ მის დამტკიცებას ან მოწონებას. თუ გადაწყვეტთ საიტის დატოვებას და მესამე მხარის ვებსაიტებზე წვდომას, ან მესამე მხარის ნებისმიერი კონტენტის გამოყენებას ან ინსტალაციას, ამას აკეთებთ თქვენი პასუხისმგებლობით და უნდა იცოდეთ, რომ ეს გამოყენების პირობები აღარ რეგულირდება. თქვენ უნდა გადახედოთ ნებისმიერი ვებსაიტის მოქმედ პირობებსა და პოლიტიკას, მათ შორის კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა შეგროვების პრაქტიკას, რომელზედაც თქვენ ნავიგაციას უწევთ საიტიდან ან ეხება ნებისმიერ აპლიკაციას, რომელსაც იყენებთ ან დააინსტალირეთ საიტიდან. ნებისმიერი შესყიდვა, რომელსაც თქვენ განახორციელებთ მესამე მხარის ვებსაიტების მეშვეობით, განხორციელდება სხვა ვებსაიტებიდან და სხვა კომპანიებისგან, და ჩვენ არანაირ პასუხისმგებლობას არ ვიღებთ ასეთ შესყიდვებთან დაკავშირებით, რომლებიც ექსკლუზიურად არის თქვენსა და მოქმედ მესამე მხარეს შორის. თქვენ ეთანხმებით და აცნობიერებთ, რომ ჩვენ არ ვადასტურებთ მესამე მხარის ვებსაიტებზე შემოთავაზებულ პროდუქტებს ან სერვისებს და თქვენ დაგვიჭერთ უვნებლად ამ პროდუქტების ან სერვისების შეძენით გამოწვეული ნებისმიერი ზიანისგან. გარდა ამისა, თქვენ უნდა დაგვიჭიროთ უვნებლად თქვენს მიერ მიყენებული ნებისმიერი ზარალის ან თქვენთვის მიყენებული ზიანისგან, რომელიც დაკავშირებულია მესამე მხარის კონტენტთან ან მესამე მხარის ვებსაიტებთან რაიმე სახის კონტაქტთან დაკავშირებით.


9. რეკლამები

ჩვენ ვაძლევთ უფლებას რეკლამის განმთავსებლებს გამოაჩინონ თავიანთი რეკლამები და სხვა ინფორმაცია საიტის გარკვეულ სფეროებში, როგორიცაა გვერდითი ზოლის რეკლამები ან ბანერის რეკლამები. თუ თქვენ ხართ რეკლამის განმთავსებელი, თქვენ იღებთ სრულ პასუხისმგებლობას ნებისმიერ რეკლამაზე, რომელსაც განათავსებთ საიტზე და საიტზე გაწეულ ნებისმიერ სერვისზე ან ამ რეკლამებით გაყიდულ პროდუქტებზე. გარდა ამისა, როგორც რეკლამის განმთავსებელი, თქვენ იძლევით გარანტიას და აცხადებთ, რომ ფლობთ ყველა უფლებას და უფლებამოსილებას განათავსოთ რეკლამა საიტზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ინტელექტუალური საკუთრების, საჯაროობისა და სახელშეკრულებო უფლებებით. ჩვენ უბრალოდ ვაძლევთ ადგილს ასეთი რეკლამის განთავსებისთვის და სხვა ურთიერთობა არ გვაქვს რეკლამის განმთავსებლებთან.


10. ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲛᲔᲜᲔᲯᲛᲔᲜᲢᲘ

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, მაგრამ არა ვალდებულებას, რომ: (1) დავაკვირდეთ საიტს ამ გამოყენების პირობების დარღვევისთვის; (2) მიიღოს შესაბამისი სამართლებრივი ზომები ნებისმიერის წინააღმდეგ, ვინც, ჩვენი შეხედულებისამებრ, არღვევს კანონს ან წინამდებარე გამოყენების წესებს, მათ შორის, შეუზღუდავად, შეატყობინოს ასეთი მომხმარებლის სამართალდამცავ ორგანოებს; (3) ჩვენი შეხედულებისამებრ და შეზღუდვის გარეშე, უარი თქვას, შეზღუდოს წვდომა, შეზღუდოს ხელმისაწვდომობა ან გამორთოს (ტექნოლოგიურად შესაძლებელი) ნებისმიერი თქვენი წვლილი ან მისი ნაწილი; (4) ჩვენი შეხედულებისამებრ და შეზღუდვის, შეტყობინების ან პასუხისმგებლობის გარეშე, წავშალოთ საიტიდან ან სხვაგვარად გამორთოთ ყველა ფაილი და კონტენტი, რომელიც გადაჭარბებული ზომისაა ან რაიმე ფორმით ამძიმებს ჩვენს სისტემას; და (5) სხვაგვარად მართოთ საიტი ისე, რომ დავიცვათ ჩვენი უფლებები და საკუთრება და ხელი შევუწყოთ საიტის გამართულ ფუნქციონირებას.


11. კონფიდენციალობა

ჩვენ ვზრუნავთ მონაცემთა კონფიდენციალურობაზე და უსაფრთხოებაზე. გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას: https://საიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელიც ჩართულია ამ გამოყენების წესებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საიტი მასპინძლობს la შეერთებული შტატები. თუ თქვენ შედიხართ საიტზე მსოფლიოს ნებისმიერი სხვა რეგიონიდან კანონებით ან სხვა მოთხოვნებით, რომლებიც არეგულირებს პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, გამოყენებას ან გამჟღავნებას, რომლებიც განსხვავდება მოქმედი კანონებისგან la შეერთებული შტატები, შემდეგ თქვენი საიტის მუდმივი გამოყენების გზით, თქვენ გადასცემთ თქვენს მონაცემებს la შეერთებული შტატებიდა თქვენ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების გადაცემას და დამუშავებას la შეერთებული შტატები.


12. საავტორო უფლებების დარღვევები

ჩვენ პატივს ვცემთ სხვისი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. თუ თვლით, რომ საიტის საშუალებით ან მისი საშუალებით არსებული ნებისმიერი მასალა არღვევს თქვენს საკუთრებაში მყოფ ან საავტორო უფლებებს, გთხოვთ დაუყოვნებლივ შეგვატყობინოთ ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით („შეტყობინება“). თქვენი შეტყობინების ასლი გადაეგზავნება პირს, ვინც განათავსო ან შენახვა შეტყობინებაში მითითებული მასალა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მოქმედი კანონის შესაბამისად, თქვენ შეიძლება პასუხი აგოთ ზიანის ანაზღაურებაზე, თუ შეტყობინებაში არსებით შეცდომებს გააკეთებთ. ამრიგად, თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომ საიტზე განთავსებული ან მასთან დაკავშირებული მასალა არღვევს თქვენს საავტორო უფლებებს, პირველ რიგში უნდა დაუკავშირდეთ ადვოკატს.


13. ტერმინი და ტერმინაცია

ეს გამოყენების პირობები დარჩება სრული ძალაში და ძალაში რჩება სანამ თქვენ იყენებთ საიტს. ამ გამოყენების პირობების სხვა დებულებების შეზღუდვის გარეშე, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ და გაფრთხილების ან პასუხისმგებლობის გარეშე, უარვყოთ საიტის წვდომა და გამოყენება (მათ შორის, აკრძალულია აკრძალვისთვის) ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, მათ შორის, ნებისმიერი წარმოდგენის, გარანტიის ან შეთანხმების დარღვევის შეზღუდვის გარეშე, რომელიც შეიცავს ამ გამოყენების პირობებს ან რაიმე მოქმედ კანონს ან რეგლამენტს. ჩვენ შეიძლება შევწყვიტოთ თქვენი გამოყენება ან მონაწილეობა საიტზე ან წავშალოთ ნებისმიერი კონტენტი ან ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გამოაქვეყნეთ ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე, ჩვენი შეხედულებისამებრ.

თუ ჩვენ ვწყვეტთ ან შევაჩერებთ თქვენს ანგარიშს რაიმე მიზეზით, თქვენ გეკრძალებათ დარეგისტრირდეთ და შექმნათ ახალი ანგარიში თქვენი სახელით, ყალბი ან ნასესხები სახელით, ან რომელიმე მესამე მხარის სახელით, მაშინაც კი, თუ თქვენ შეიძლება მოქმედებდეთ მესამე მხარის სახელით. წვეულება. გარდა თქვენი ანგარიშის შეწყვეტისა ან შეჩერებისა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მივიღოთ შესაბამისი სამართლებრივი ქმედებები, მათ შორის სამოქალაქო, სისხლის სამართლის და სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების შეზღუდვის გარეშე.


14. მოდიფიკაციები და ინტერპრეტაციები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ, შევცვალოთ ან წავშალოთ საიტის შინაარსი ნებისმიერ დროს ან რაიმე მიზეზით ჩვენი შეხედულებისამებრ გაფრთხილების გარეშე. თუმცა, ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება განაახლოს რაიმე ინფორმაცია ჩვენს საიტზე. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ან შევწყვიტოთ საიტის მთელი ან ნაწილი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენი ან მესამე მხარის წინაშე ნებისმიერი ცვლილების, ფასის ცვლილების, შეჩერების ან საიტის შეწყვეტის გამო.

ჩვენ არ შეგვიძლია გარანტია, რომ საიტი ყოველთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ჩვენ შეიძლება გვქონდეს ტექნიკის, პროგრამული უზრუნველყოფის ან სხვა პრობლემები ან დაგჭირდეთ საიტთან დაკავშირებული ტექნიკური სამუშაოების შესრულება, რაც გამოიწვევს შეფერხებებს, შეფერხებებს ან შეცდომებს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოთ, გადახედოთ, განაახლონ, შეაჩეროთ, შეწყვიტოთ ან სხვაგვარად შევცვალოთ საიტი ნებისმიერ დროს ან რაიმე მიზეზით თქვენთვის შეტყობინების გარეშე. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ არანაირ პასუხისმგებლობას არ ვიღებთ რაიმე დანაკარგზე, დაზიანებაზე ან უხერხულობაზე, რომელიც გამოწვეულია საიტის წვდომის ან გამოყენების შეუძლებლობის გამო, საიტის ნებისმიერი შეფერხების ან შეწყვეტის დროს. ამ გამოყენების წესებში არაფერი არ იქნება გაგებული ისე, რომ გვავალდებულებს შევინარჩუნოთ და მხარი დავუჭიროთ საიტს ან მივაწოდოთ რაიმე შესწორება, განახლება ან გამოშვება მასთან დაკავშირებით.


15. მმართველი კანონი 

ეს პირობები რეგულირდება და განისაზღვრება კანონის შესაბამისად ავსტრალია. LinuxCapable და თქვენ შეუქცევადად ეთანხმებით, რომ სასამართლოები ავსტრალია აქვს ექსკლუზიური იურისდიქცია გადაჭრას ნებისმიერი დავა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ პირობებთან დაკავშირებით.


16. DISPUTE რეზოლუცია

არაფორმალური მოლაპარაკებები

დააჩქაროს გადაჭრა და გააკონტროლოს ნებისმიერი დავის, დაპირისპირების ან პრეტენზიის ღირებულება, რომელიც დაკავშირებულია ამ გამოყენების პირობებთან (თითოეული „დავა“ და ერთობლივად, „დავები“) წამოყენებული თქვენ ან ჩვენ მიერ (ინდივიდუალურად, „მხარე“ და ერთობლივად, „მხარეები“), მხარეები თანხმდებიან, რომ პირველ რიგში სცადონ მოლაპარაკება ნებისმიერ დავის (გარდა იმ დავებისა, რომლებიც პირდაპირ მოცემულია ქვემოთ) არაფორმალურად მაინც. ოცდაათი (30) არბიტრაჟის დაწყებამდე დღით ადრე. ასეთი არაფორმალური მოლაპარაკებები იწყება ერთი მხარის მეორე მხარის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ.

სავალდებულო საარბიტრაჟო

   
ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიქმნება ამ ხელშეკრულებიდან ან მასთან დაკავშირებით, მათ შორის ნებისმიერი საკითხი მის არსებობასთან, მოქმედების ან შეწყვეტასთან დაკავშირებით, განიხილება და საბოლოოდ გადაწყვეტს საერთაშორისო კომერციულ საარბიტრაჟო სასამართლოს ევროპის საარბიტრაჟო პალატასთან (ბელგია, ბრიუსელი, ავენიუ ლუიზა, 146) ამ ICAC-ის წესების მიხედვით, რომელიც მისი მითითების შედეგად განიხილება ამ მუხლის ნაწილად. არბიტრების რაოდენობა უნდა იყოს __________. არბიტრაჟის ადგილსამყოფელი ან იურიდიული ადგილი უნდა იყოს ავსტრალია. პროცესის ენა იქნება __________. ხელშეკრულების მარეგულირებელი სამართალი არის მატერიალური სამართალი ავსტრალია.

შეზღუდვები

მხარეები თანხმდებიან, რომ ნებისმიერი არბიტრაჟი შემოიფარგლება მხოლოდ მხარეებს შორის არსებული დავით. კანონით დაშვებული სრულად, (a) არბიტრაჟი არ უნდა შეუერთდეს სხვა სამართალწარმოებას; (ბ) არ არსებობს რაიმე დავის არბიტრაჟის უფლება ან უფლებამოსილება ჯგუფური სარჩელის საფუძველზე ან გამოიყენოს ჯგუფური საჩივრის პროცედურები; და (c) არ არსებობს რაიმე დავის უფლება ან უფლებამოსილება, წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების სახით, ფართო საზოგადოების ან სხვა პირების სახელით.

გამონაკლისი არაფორმალური მოლაპარაკებებისა და საარბიტრაჟო განხილვისა

მხარეები თანხმდებიან, რომ შემდეგი დავები არ ექვემდებარება ზემოხსენებულ დებულებებს არაფორმალურ მოლაპარაკებებსა და სავალდებულო არბიტრაჟთან დაკავშირებით: (a) ნებისმიერი დავა, რომელიც ცდილობს განახორციელოს ან დაიცვას მხარის რომელიმე ინტელექტუალური საკუთრების უფლება; (ბ) ნებისმიერი დავა, რომელიც დაკავშირებულია ან გამომდინარეობს ქურდობის, მეკობრეობის, კონფიდენციალურობის ხელყოფის ან არაავტორიზებული გამოყენების ბრალდებებთან; და (გ) ნებისმიერი სარჩელი სასამართლო გადაწყვეტილების შესახებ. თუ ეს დებულება აღმოჩნდება, რომ არაკანონიერია ან არააღსასრულებელი, მაშინ არცერთი მხარე არ აირჩევს რაიმე დავის არბიტრაჟს, რომელიც მიეკუთვნება ამ დებულების იმ ნაწილს, რომელიც აღმოჩენილია უკანონო ან არააღსასრულებლად და ასეთი დავა გადაწყდება კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოს მიერ, ჩამოთვლილი სასამართლოების ფარგლებში. იურისდიქცია ზემოთ, და მხარეები თანხმდებიან დაემორჩილონ ამ სასამართლოს პირად იურისდიქციას.


17. კორექტივები

საიტზე შეიძლება იყოს ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ტიპოგრაფიულ შეცდომებს, უზუსტობებს ან გამოტოვებებს, მათ შორის აღწერილობებს, ფასებს, ხელმისაწვდომობას და სხვა სხვა ინფორმაციას. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გამოვასწოროთ ნებისმიერი შეცდომა, უზუსტობა ან გამოტოვება და შევცვალოთ ან განაახლოთ ინფორმაცია საიტზე ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე.


18. პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

საიტი მოწოდებულია როგორც არის და ისე როგორც ხელმისაწვდომია. თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენ მიერ საიტის და ჩვენი სერვისების გამოყენება იქნება თქვენი რისკის ქვეშ. კანონით ნებადართული სრულყოფილად, ჩვენ უარს ვამბობთ ყველა გარანტიაზე, გამოკვეთილ თუ ნაგულისხმევად, საიტთან და თქვენს გამოყენებასთან დაკავშირებით, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ნაგულისხმევი გარანტია და გარანტიის გარანტია. ჩვენ არ ვაძლევთ გარანტიას ან წარმოდგენას საიტის შინაარსის სიზუსტესა ან სისრულესთან დაკავშირებით ან ვებსაიტთან დაკავშირებული ნებისმიერი ვებსაიტის შინაარსზე და ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ან პასუხისმგებლობას, პასუხისმგებლობას, პასუხისმგებლობას, პასუხისმგებლობას 1) პერსონალური დაზიანება ან საკუთრების დაზიანება, ნებისმიერი ბუნებით, რომელიც გამოწვეულია საიტზე თქვენი წვდომითა და გამოყენების შედეგად, (2) ნებისმიერი არაავტორიზებული წვდომა ან გამოყენება ჩვენი უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების სერვერებისთვის და ყველა/უსაფრთხო სერვერისთვის. ინახება მასში, (3) გადაცემის ნებისმიერი შეწყვეტა ან შეწყვეტა საიტიდან ან საიტიდან, (4) ნებისმიერი შეცდომა, ვირუსი, ტროას ცხენები, ან მსგავსი, რომლებიც შეიძლება გადაეცეს სხვაზე ან სხვაზე (სხვაგან 5) ნებისმიერი შეცდომა ან გამოტოვება ნებისმიერ შინაარსში და მასალაში, ან რაიმე სახის დანაკარგის ან დაზიანების გამო, რომელიც გამოწვეულია გამოქვეყნებული, გადაცემული ან სხვაგვარად განხორციელებული შინაარსის გამოყენების შედეგად. ჩვენ არ ვაძლევთ გარანტიას, არ ვიღებთ გარანტიას ან არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე მხარის მიერ რეკლამირებულ ან შემოთავაზებულ პროდუქტზე ან მომსახურებაზე საიტის, რაიმე ჰიპერბმულის ან სხვა რეკლამისა და ვებგვერდის მეშვეობით იყავით მხარე ან რაიმე ფორმით იყავით პასუხისმგებელი ნებისმიერი ტრანზაქციის მონიტორინგზე თქვენ და ნებისმიერი მესამე მხარის პროდუქციის ან მომსახურების მიმწოდებელს შორის. როგორც პროდუქტის ან სერვისის შეძენისას ნებისმიერი საშუალების ან ნებისმიერ გარემოში, თქვენ უნდა გამოიყენოთ თქვენი საუკეთესო განსჯა და გამოიჩინოთ სიფრთხილე, სადაც ეს მიზანშეწონილია.


19. პასუხისმგებლობის შეზღუდვები

არცერთ შემთხვევაში ჩვენ ან ჩვენს დირექტორებს, თანამშრომლებს ან აგენტებს არ ექნებათ პასუხისმგებლობა თქვენთვის ან რომელიმე მესამე მხარისთვის რაიმე პირდაპირი, არაპირდაპირი, სავარაუდო, მაგალითად, შემთხვევითი, სპეციალური, ან სასჯელის სახით ზიანის მიყენებით, წაგებული წილი, წაგებული დანაკარგები ან თქვენი საიტის გამოყენების შედეგად წარმოქმნილი სხვა დაზიანებები, მაშინაც კი, თუ ჩვენ გვითხარით ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ.


20. ანაზღაურების

თქვენ თანახმა ხართ დაიცვათ, აანაზღაუროთ და უვნებლად დაგვანახოთ, მათ შორის ჩვენი შვილობილი კომპანიები, შვილობილი კომპანიები და ყველა ჩვენი შესაბამისი ოფიცერი, აგენტი, პარტნიორი და თანამშრომელი, ნებისმიერი დანაკარგისგან, ზიანის, პასუხისმგებლობის, პრეტენზიის ან მოთხოვნისაგან, გონივრული ადვოკატების ჩათვლით. გადასახადები და ხარჯები, რომლებიც გაწეულია ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ, ან გამოწვეული: (1) თქვენი წვლილი; (2) საიტის გამოყენება; (3) წინამდებარე გამოყენების პირობების დარღვევა; (4) ამ გამოყენების წესებში მითითებული თქვენი წარმომადგენლობისა და გარანტიების ნებისმიერი დარღვევა; (5) თქვენ მიერ მესამე მხარის უფლებების დარღვევა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით; ან (6) ნებისმიერი აშკარა მავნე მოქმედება საიტის ნებისმიერი სხვა მომხმარებლის მიმართ, ვისთანაც თქვენ დაუკავშირდით საიტის მეშვეობით. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, თქვენს ხარჯზე, ვიკისროთ ექსკლუზიური დაცვა და კონტროლი ნებისმიერ საკითხზე, რომლისთვისაც თქვენ მოგიწევთ ჩვენი ანაზღაურება, და თქვენ თანახმა ხართ ითანამშრომლოთ თქვენი ხარჯებით, ჩვენს დაცვაში ასეთი პრეტენზიების შესახებ. ჩვენ გამოვიყენებთ გონივრულ ძალისხმევას, რომ შეგატყობინოთ ნებისმიერი ასეთი პრეტენზიის, ქმედების ან პროცესის შესახებ, რომელიც ექვემდებარება ამ ანაზღაურებას, როცა ამის შესახებ გავიგებთ.


21. ᲛᲝᲛᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲚᲘᲡ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘ

ჩვენ შევინარჩუნებთ გარკვეულ მონაცემებს, რომლებსაც თქვენ გადასცემთ საიტს საიტის მუშაობის მართვის მიზნით, ასევე თქვენს მიერ საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებულ მონაცემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაკეთებთ მონაცემთა რეგულარულ რუტინულ სარეზერვო ასლებს, თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი ყველა მონაცემზე, რომელსაც თქვენ გადასცემთ ან რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მიერ განხორციელებულ ნებისმიერ საქმიანობასთან საიტის გამოყენებით. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ არ გვექნება პასუხისმგებლობა თქვენს წინაშე ნებისმიერი ასეთი მონაცემების დაკარგვის ან კორუფციისთვის, და ამით თქვენ უარს იტყვით ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედების ნებისმიერ უფლებაზე, რომელიც გამომდინარეობს ასეთი მონაცემების დაკარგვის ან კორუფციის შედეგად.


22. ელექტრონული კომუნიკაციები, ტრანზაქციები და ნიშნები

საიტის მონახულება, ელ.ფოსტის გაგზავნა და ონლაინ ფორმების შევსება წარმოადგენს ელექტრონულ კომუნიკაციებს. თქვენ თანხმდებით მიიღებთ ელექტრონულ კომუნიკაციებს, ასევე ეთანხმებით, რომ ყველა ხელშეკრულება, ცნობა, გამჟღავნება და სხვა კომუნიკაცია, რომელსაც ჩვენ ელექტრონულად, ელექტრონული ფოსტით და საიტის საშუალებით ვაწვდით, აკმაყოფილებს ნებისმიერ იურიდიულ მოთხოვნას, რომ ასეთი კომუნიკაცია იყოს წერილობით. თქვენ აქ ვეთანხმებით, რომ იყენებთ ელექტრონული ნიშნები, კონტრაქტები, შეკვეთები და სხვა რეკორდები და ელექტრონულ დებულებებს, შეტყობინებებს, პოლიტიკას, და ტრანზაქციების გამოყენებას, რომლებიც ინიცირებულია ან სრულდება აშშ-ს ან VIT საიტის საშუალებით. თქვენ ამით უარს იტყვით ნებისმიერი იურისდიქციის წესდებით, რეგლამენტებით, წესებით, განკარგულებებით, ან სხვა კანონებით, რომლებიც მოითხოვს ორიგინალ ხელმოწერას, ან ელექტრონული ჩანაწერების გადაცემას ან შენახვას, ან გადახდებს ან კრედიტის გაცემას სხვა გზით. ვიდრე ელექტრონული საშუალება.


23. CALIFORNIA მომხმარებლები და რეზიდენტები

თუ ჩვენთან რაიმე საჩივარი არ არის დამაკმაყოფილებლად გადაწყვეტილი, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კალიფორნიის სამომხმარებლო საქმეთა დეპარტამენტის მომხმარებელთა მომსახურების განყოფილების საჩივრების დახმარების განყოფილებას წერილობით ნომერზე 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 ან ტელეფონით. (800) 952-5210 ან (916) 445-1254.


24. სხვადასხვა

გამოყენების ეს პირობები და ჩვენს მიერ საიტზე განთავსებული ნებისმიერი პოლიტიკა ან მოქმედი წესი, საიტის მიმართ, წარმოადგენს მთლიან შეთანხმებას და ურთიერთგაგებას თქვენსა და ჩვენს შორის. ჩვენი გამოყენების შეუძლებლობა, გამოიყენოს ან აღასრულოს რაიმე უფლება ან ამ პირობების დებულება, არ წარმოადგენს ამ უფლებაზე ან დებულებაზე უარის თქმას. სარგებლობის ეს პირობები მოქმედებს კანონით ნებადართულ სრულ მოცულობაში. ჩვენ ნებისმიერ დროს შეიძლება სხვისთვის მივცეთ ჩვენი რომელიმე ან ყველა უფლება და მოვალეობა. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებლობით და პასუხისმგებლობით ვგრძნობთ რაიმე მიზეზით გამოწვეულ დანაკარგს, დაზიანებას, შეფერხებას ან მოქმედებას, რომელიც ჩვენს გონივრულ შესაძლებლობას არ ექვემდებარება. თუ ამ გამოყენების პირობების რომელიმე დებულება ან დებულების ნაწილი განისაზღვრება არაკანონიერი, ბათილი ან მიუღებელი, ეს დებულება ან დებულების ნაწილი განიხილება, როგორც განცალკევებული ამ სარგებლობის პირობებისგან და გავლენას არ ახდენს დანარჩენი მოქმედების მოქმედებასა და შესრულებაზე. დებულებები. თქვენსა და ჩვენს შორის არ არსებობს ერთობლივი საწარმოს, პარტნიორობის, დასაქმების ან სააგენტოსთან ურთიერთობა, ამ პირობების გამოყენების ან საიტის გამოყენების შედეგად. თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ გამოყენების წესები არ განისაზღვრება ჩვენს წინააღმდეგ, მათი შედგენილი ფორმით. ამით თქვენ უარს ამბობთ ყველა თავდაცვაზე, რომელიც შეიძლება გქონდეთ ამ გამოყენების პირობების ელექტრონული ფორმის საფუძველზე და ამ მხარეების მიერ ხელმოწერის არარსებობის შესახებ, ამ პირობების შესასრულებლად.


25. დაგვიკავშირდით

საიტის შესახებ საჩივრის გადასაჭრელად ან საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ შემდეგ საიტზე:

LinuxCapable
__________
ავსტრალია
სახლის ტელეფონი: __________
contact@linuxcapable.com